Blåsippa

Blåsippan  blommar i april, före de flesta andra vårblommor, ibland redan under snösmältningen. Detta beror på att i blomknopparna ligger alla blomdelarna färdiga redan på hösten och blomman kan slå ut genom att bara sträcka ut dem och ge dem den slutliga färgen. Efter blomningen är stängeln böjd mot jorden, och småfrukterna (nötterna) blir därför liggande i moderväxtens närhet. De sprids ibland genom myror.