Smultronställen

Här några av mina favoritmål när jag vill ut i naturen. Klicka på respektive bild för att starta bildspel.

Ängsö, en större ö i Mälaren, ett par mil öster om Västerås.

Hela Ängsö, och mer därtill, är ett stort men lite ovanligt naturreservat. Naturen samsas med både kultur, främst i form av Ängsö slott och en mängd fina torp, men även aktiva jordbruk, fiskare och andra näringar.

Här finns en mosaik av fin natur som strandängar, hagar med gles ekskog, buskmarker men även gammal barrskog. Allt med en rik flora, varierande fågelfauna och ett spännande djurliv med mycket hjort, rådjur och vildsvin.

Jag strövar på Ängsö alla årstider. På vintern är det tystare men lika vackert i naturen och i mars när isen ännu bär ett snötäcke ger vidderna över fjärdarna samma härliga frihetskänsla som i fjällen.

Hällaryds skärgård är en mindre skärgård mellan de blekingska städerna Karlshamn och Ronneby. Till skillnad från skärgården i östra Blekinge, utanför Karlskrona, så består den av relativt små öar. Totalt finns där ett par hundra öar och skär där flertalet av de större är bebyggda sedan flera hundra år tillbaka.

Bebyggelsen, som i dag främst är fritidsbostäder, har med några få undantag fått behålla sin ålderdomliga stil och har ett stort kulturellt värde. Skärgården är även populär bland båtägare.

Att en stilla morgon sätta i kajaken och ljudlöst glida ut mellan kobbar och skär är en höjdare. I den lilla farkosten känner jag mig riktigt nära naturen.

Asköviken är en grund vik av Mälaren strax sydväst om Västerås. Tidö ligger på vikens södra sida. Här finns Tidö slott, en del fina lövskogar och ett rikt djurliv.

I april är det för mig ett måste att besöka fågeltornet på vikens norra sida för att uppleva larmet från skrattmåskolonin. Då känner man att våren är på gång.

Fina fågelupplevelser får man ofta vid Lövsta-spången i väster. När det hunnit bli maj sjuder de översvämmade strandängarna av liv.

Rudöklippan söder om viken ger en fin överblick över viken och här lyssnar jag gärna efter rara beckasiner i slutet av maj.

Svartån som mynnar ut i Mälaren i Västerås påbörjar sitt stilla flöde i några bergslagssjöar. Från Hörendesjön till Svanå omges den av flacka åkrar och ängar som varje år översvämmas av vårfloden. Det öppna landskapet längs med ån omges i sin tur av skogar och myrar.

Det skapar förutsättningar för en varierande och spännande fauna i detta Svartådalen. Tidig vår rastar många gäss och sångsvan i dalen och en fika på solsidan av ”dubbelladan” vid Fläcksjöns utlopp är en klassiker.

Under vintern gästas området av rovfåglar som häckar betydlig längre norrut och på vårvintern bubblar det av orrar på myrarna. Detta är upplevelser jag gärna är med om, ibland från ett gömsle för att komma riktigt nära.