Pose

Kungsfågel

Vår minsta fågel väger mellan fem och sex gram. Den sitter sällan still i många sekunder utan far ständigt upp och ner på jakt efter mat. Fågelns ställning mot den lodräta trädstammen gör bilden.

Blåmes

En av våra vanligaste gäster vid fågelbordet men en vacker sådan. När den här mesen mellanlandade i björktoppen blåste vinden upp hans fjädrar på huvudet och gav honom en tuff uppsyn.

Buskskvätta

Den här lille gynnaren böjde sig ner på ett kul sätt när den betraktade mig. Genom att beskära bilden upptill verkar den nästan säga ”Men jag vill också vara med på bilden”.

Ladusvala

”Blää för fågelfotografer” tycks svalan säga. Men den stora munnen kommer också väl till pass när den fångar insekter i flykten.