Kärrsnäppa

Kärrsnäppan är en liten vadare som främst häckar uppe på tundran vid ishavskusten. Tiden som den tillbringar på sin häckningsplats är väldigt kort, de är på plats precis när snön dragit sig och sen påbörjar de vinterflytten redan efter en månad. Därför kan vi se dem vid våra kuster, där de mellanlandar för att fylla på energiförrådet, redan i juli månad.