Rörhöna

Rörhöna lever alltid nära vass eller annan frodig vattenvegetation, ofta vid mindre våtmarksområden. Den är betydligt skyggare än sin större släkting, sothönan. Den vuxna fågeln har sotsvart dräkt och en klarröd näbb medan ungfåglarna har en betydligt mer diskret dräkt, förmodligen för att lättare kunna gömma sig för rovdjur och rovfåglar.