Svarttärna

Svarttärnan hittar man i våtmarker där den jagar insekter över strandängarna. Från ett flytande gömsle kunde jag fånga tärnan lite längre ut på sjön.