Örnmöte

HAVSÖRN

Havsörn – Flykt barmarksäsong

Havsörn – Flykt Vinter

Havsörn – Mot blå himmel

Havsörn – Landande Barmark

Havsörn – Landande Snö

Havsörn – Sittande Barmark

Havsörn – Sittande Snö

Havsörn – På marken

Havsörn – På vintermark

Havsörn – Grodperspektiv

Havsörn – På byte

Havsörn – Slagsmål

Havsörn – I miljö

Havsörn – Närbild

KUNGSÖRN

Kungsörn – Flykt Barmark

Kungsörn – Flykt Snö

Kungsörn – Mot blå himmel

Kungsörn – Sittande barmarksgren

Kungsörn – Sittande vintergren

Kungsörn – På barmark

Kungsörn – På vintermark

Kungsörn – Grodperspektiv

Kungsörn – På byte

Kungsörn – Närbild

Kungsörn – I miljö

Bilder för att illustrera skillnad mellan ung och gammal havsörn respektive mellan kungsörn och havsörn