Vägtistel

Vägtisteln är en av våra vanligaste tistlar och växer som namnet syftar på ofta i diken men även i betesmarker och på skärgårdsöar. Med sina taggiga blad skyddar vägtisteln spädare växter mot att betas av boskap eller trampas ned av djur och människor. Jag tycker att den är mycket fotogenisk och gör sig i både med- och motljus.