v17 – Knipornas spel

Så var det årspremiär för flytgömslet som sedan en vecka ligger på plats i inflödet till sjön. När jag vandrar ut mot udden i soluppgången lättar en ung havsörn från den stora stenen en bit utanför stranden. Med tunga vingslag gör den en vid båge över viken och fortsätter norrut. Själv sjösätter och lastar jag kanoten och paddlar sedan mot gömslet. Det är sned motvind som hela tiden tar tag i kanoten och vill vrida den ur kurs. Jag får ta i allt jag kan för att parera vinden och trots att det är en kylig morgon är jag rejält varm när jag gör fast kanoten och äntrar gömslet. Plockar ur kamerautrustningen ur de vattentäta säckarna och monterar upp den på stativet innan jag slår mig ner och vilar. Nu får vi se om några fåglar behagar simma förbi inom räckhåll.

Jag spanar av omgivningen och ser att det är gott om knipor i området, hannarna spelar genom att slänga huvudet bakåt samtidigt som de frambringar ett knarrande läte. Honorna verkar måttligt imponerande. Även vikens skäggdoppingar har vårkänslor men det är mer av ett parspel där honan aktivt deltar. En bit bort ser jag tre stycken salskrakar, den and som Linne tyckte var den vackraste. Och visst är den snygg i sin vita dräkt med svarta inslag. Synd bara att de simmar utom räckhåll för kameran. Andra änder jag kan identifiera är vigg och kricka men noterar även sothöna.

Framåt nio ger jag mig och paddlar tillbaka till stranden. Nu har det blivit varmare och jag gläds åt solens strålar liksom av sävsparvens strof i strandbusken. Tar mig ner till södra änden av sjön och sätter mig mot den gamla ängsladans vägg för att tina upp efter den kalla morgonen. Större delen av strandängarna framför mig är översvämmade. En låg kulle har blivit en liten ö och på den spelar ett par storspovar med sin vemodiga drill. Ett stämningsfullt ljud som blivit sällsynt då större delen av de gamla sjöängarna och andra gräsmarker som spoven gillar har växt igen. Det lönar sig tyvärr varken att slå ängen eller hålla betande boskap längre. Sånglärka och tofsvipa finns också på ängen och ute i åfåran simmar både bläsand och snatterand. Njuter till fullo av ännu en härlig vårdag.

Lyssna till knipans spel:

och bläddra bland bonusbilder:

Som extrabonus storspovens drillande spelläte: