v20 – Vårens tidiga blomsteräng

Gullviva, med det latinska namnet Primula Veris. Primula betyder förstling och Veris våren, med andra ord en av vårens första blommor. Den trivs på kalkrik mark med låg vegetation där den inte har så stor konkurrens från andra växter, på betade ängar kan den finnas i stor omfattning så här års.

En barndomens blomma som vi varje vår plockade för att sätta i vas på matbordet. Numera nöjer jag mig med att njuta av den på plats och att fotografera den. Det är däremot inte helt enkelt att få bra bilder på den, kronbladen spretar åt alla håll och det är svårt att få ett skärpedjup som räcker till alla blommorna om man samtidigt vill ha en diffusare bakgrund.

Bläddra bland bonusbilder