v21 – Tuffa tag i kolonin

Skäggdoppingen är vår vanligaste dopping och finns både i sjöar och havsvikar. De föredrar vattenområden med vass i vilken de gärna skapar ett flytande rede att lägga sina ägg i. Skäggdoppingen har fötterna långt bak på kroppen vilken underlättar manövrar i och under vattnet men gör den väldigt klumpig på land. Den har relativt små vingytor och den kan därför inte flyga från land, istället springer den på vattnet tills den har uppnått en sådan hastighet att den kan lyfta.

Jag sitter en morgon på en brygga i Blekinge skärgård och i vassruggen bredvid finns en koloni med skäggdoppingar. De har sina reden i vassen där den ena i paret ligger och ruvar och den andra simmar omkring strax utanför vasskanten. Rätt var det är dyker den ner, ibland kommer den upp med en liten fisk i näbben och andra gånger är det lite tång eller sjögräs som den bättrar på boet med. För det mesta är grannsämjan god men ibland ryker två individer ihop ordentligt, de tjattrar och skriker åt varandra och sen övergår det till regelrätta slagsmål där rejäla tjuvnyp utdelas.

Bläddra bland bonusbilder