v25 – Bland Sveriges träsktärnor

Svarttärnan är den enda representanten av släktet träsktärnor i Sverige. Den häckar sällsynt i små kolonier i Syd- och Mellansverige när den hittar rätt form av våtmarker med mycket flytande vegetation. Den lever främst av insekter som den jagar över strandängar och grunda vikar.

En tidig men vacker junimorgon sjösätter jag mitt flytande gömsle i en sjö i Svartådalen. Långsamt förflyttar jag mig till en lagun i vassbältet där svarttärnorna brukar jaga trollsländor. Till en början är de lite fundersamma över den märkliga farkosten men vänjer sig ganska fort. Snabba som blixten är de så det gäller att hinna med i svängarna. En tärna har fattat tycke för en gammal stör som står i vattnet, där vilar den gärna mellan jakterna. När den återkommer och finner att en annan tärna sitter på hennes stolpe blir hon arg och kör bryskt bort inkräktaren.

Bläddra bland bonusbilder