v15 – Den häftigaste vårsången?

Rödhaken är en av våra vanligaste fåglar men varierar i antal år från år då många stryker med under stränga vintrar. Den trivs i många olika biotoper, allt från granskog till parker och trädgårdar.

För mig skapar dess intensiva sång en av de starkaste vårkänslorna, kanske för att den troget sjöng varje vår intill min barndoms stuga. Just så som på denna bild ser man den ofta hävda sitt revir tidigt på våren, från en gren i ett ännu så länge lövfritt träd.