v43 – Arbetsdag i skogen

Domherren är en fågel som vi förknippar med vintern, eftersom vi främst ser den då när den kommer fram till fågelborden. På sommaren finns den djupare in i skogen men den hävdar inte revir så dess sång är svag. En entonig och lite vemodig vissling som är en ren kommunikation mellan hanne och hona.

Det har varit en vädermässigt tråkig vecka med tunga moln och en hel del regn, på fredagen sprack det dock upp och solen letade sig fram. Då hade vi planerat in en arbetsdag för att jobba med de gömslen vi har för att under vintersäsongen kunna komma nära en del skygga fåglar, främst rovfåglar. Det första gömslet behöver ny fröautomat för småfåglarna och en del fixande av plattformen där vi lägger mat till rovfåglarna, på plattformen får maten vara ifred från räv och andra djur. När vi sitter i solen och fikar hör vi domherrens karakteristiska vissling och vi ser en del mindre flockar när vi är på väg till nästa gömsle. Där har vi haft påhälsning av möss och hela gömslet behöver städas och vid ett tredje rensar vi bort benknotor från föregående säsong. Rätt var det är ser vi en havsörn segla högt över oss, det är som den undrar om vi inte ska börja lägga ut mat till den snart.

Bläddra bland bonusbilder