v31 – Skärgårdslandskap

Skärgårdslandskapet där hårda klippor slipats mjukt runda av inlandsisen är de finaste enligt mig. Speciellt där det är lite större och högre hällar skapas något både dramatiskt och samtidigt vackert. Kustgenjsen dominerar men här finns också den röda karlshamnsgraniten och även inslag av svart granit, diabas.

Kastar loss från Ekö i Hällaryds skärgård och styr sydost. Dagen bjuder på ovanligt lugnt väder så en utflykt till nästa skärgård österut, Järnaviks skärgård, lockar. För att nå dit måste en större halvö, Eriksbergslandet, passeras. Yttersta udden heter Alböle och är känd för att alltid bjuda på grov sjö, det har något med bottenformationer att göra, men idag är det mest gamla dyningar. Strax österut ligger ett mindre skär med en större tärnkoloni och just nu går alla till väders för att mobba en trut som kommit för nära. När den passerats blir kursen mer norrut mot skärgårdens centrala och stora ö, Tjärö. Ön är ett populärt turistmål och uppe på ön finns ett större vandrarhem och nere vid bryggan i viken en restaurang. Med båten förtöjd lockar idag den södra delen av ön med sina stora klippor längs stränderna och en varierad natur däremellan. Här finns en iordninggjord strövstig men det är väldigt kuperat så med sommarsolen gassande så blir det snabbt varmt. Flera gånger passerar stigen kala hällar med fin utsikt mot skärgårdslandskapet men för att få vyn ut mot det öppna havet får man vika av från stigen och leta sig ut mellan enbuskar och bjärnbärssnår. Väl ute på sista klippan får man lön för mödan med en härlig utsikt där man ser ända ner till Hanö.

Bläddra bland bonusbilder: